ASZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
www.lapergolaetterem.hu

 

Általános adatok, rendelkezések:
Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Pergola-Ház Kft.
A szolgáltató székhelye: 7400 Kaposvár Ady Endre u. 15.
A szolgáltató elérhetősége, a vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@lapergolaetterem.hu

Cégjegyzékszáma:
Adószám: 23461114-2-14
A szerződés nyelve: magyar
Megrendelő: a www.lapergolaetterem.hu weboldalra regisztráló és a www.lapergolaetterem.hu weboldalon található bármely szolgáltatást igénybe vevő személy.

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Regisztráció, a felek közötti jogviszony

A weboldalon történő vásárlás, szolgáltatás igénybevétele kizárólag megrendelői regisztrációval lehetséges, ezért a weboldalon történő első vásárlást megelőzően szükséges regisztrálni, a későbbi rendelések esetén pedig a már létrehozott regisztrációs fiókba kell bejelentkezni. A regisztráció megkönnyíti a későbbi vásárlást és az esetleges kedvezmények igénybevételét.

A www.lapergolaetterem.hu weboldalon történő regisztrációval a Megrendelő kijelenti, hogy elfogadta a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy ételkiszállítást nem tud igénybe venni.

Adatkezelési szabályok

A weboldal használata, valamint a weboldal által kínált termékek igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás feltételeit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, mely a http://www.lapergola-etterem.hu/adatkezelesi-tajekoztato-20.html oldalon érhető el.

A Megvásárolható termékek köre

A weboldal (mint webáruház) készételeket forgalmaz. A termékekről megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek.

Változtatás joga

A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az általa megvásárolható ételek körét, vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. A Szolgáltatónak az adott termék vagy szolgáltatás adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék vagy szolgáltatás árának a weboldalon közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a weboldalon történt megjelenítés időpontjától hatályos. A változtatások a már megrendelt termékek vagy szolgáltatások árát nem érintik. Az oldalon feltüntettet árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó árak, kivéve, ha az ÁFA külön feltüntetésre kerül. A bruttó árak tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót. Az ételek házhozszállításának költségét a feltüntetett árak tartalmazzák.

 

Ételrendelés és ételkiszállítás

Vásárlás menete

A Megrendelő a megrendelés leadása előtt köteles ellenőrizni, hogy a település ahová a házhozszállítást kéri, szerepel-e a Szolgáltató aktuális szállítási területei között, mert a Szolgáltató csak az ott szereplő településekre fogad el rendelést.
Aktuális kiszállítási terület: Kaposvár belterülete.

1.) Az adott napi menü, vagy állandó menü vagy étlapról választott étel kosárba helyezése után növelhető a rendelt ételek darab száma a +/- gomb használatával.

2) Ezután következik a vásárlás/regisztráció menüpont, melyben lehetséges megadni a személyes adatokat, vagy már meglévő regisztrációba belépni.

3) Számlázási és szállítási adatok megadása, melyben kiválaszthatja a szállítás és a fizetés módját, esetleges megjegyzést tehet a rendeléshez.

5.) Adatellenőrzés és az ÁSZF elfogadása után a megrendelés elküldése gombra kattintva fejezhető be a rendelés leadása.

6.) A megrendelést a Szolgáltató egy automatikus e-mailben igazolja vissza a Megrendelő részére, melyben található rendelési számra hivatkozva tud a Megrendelő a megrendelésével kapcsolatban érdeklődni.

7.) A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10.00-tól 20.00 óráig, szombaton 10:00 – 21:00. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, mely az azt követő napon kerül feldolgozásra.

8.) A Megrendelő a rendelését, vagy az esetleges adathibákat a weboldalon vagy az email-es ügyfélszolgálaton keresztül módosíthatja, amely az info@lapergolaetterem.hu címen érhető el.

 

Elállási jog

A weboldalon történő regisztrációval létrejött szerződéses jogviszony alapján, az ételek megrendelésével, a Megrendelő köteles a termék árát megfizetni. A megrendelt ételek vásárlásától nem lehetséges az elállás, mert a Szolgáltató termékei nem tartós élelmiszerek, a gyorsan romló termékek pedig higiéniai és egészségügyi okból, természetüknél fogva vissza nem szolgáltatható termékek, melyek esetén a fogyasztót elállási jog nem illeti meg (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet).

Fizetési feltételek

A futár által kézbesített terméket a megrendelő a futárnak készpénzben, bankkártyával, szépkártyával (OTP, K&H) magyar forintban köteles megfizetni pénzügyi bizonylat ellenében.

A felek közötti jogviszony

A megrendeléseket a weboldal automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a Megrendelő később visszanézheti. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a weboldalon keresztül eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén megrendelésről a megrendelés számának ismeretében a Szolgáltató másolatot küld elektronikus formában. Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, a Szolgáltató, valamint a Megrendelő közötti, a hogy vásárlóregisztrációs megrendelési adatai között szereplő email címen vagy történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. A megrendelések leadása a weboldal online felületén lehetséges. A weboldalon tett megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Megrendelő a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a weboldal felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Megrendelőt terheli. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei: az adatbeviteli hibák javítására a vásárlási folyamat végén, a fizetési mód kiválasztását követően megjelenő „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetőség. Az adatok javításához a „Szerkeszt” gombot kell használni, javítania és kívánt lépésre visszatérni. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni az „Adataim” menüpontban. A “Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, vagy akár törölhető. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell 0682/414-000 telefonszámon.

 

Panaszkezelés

Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsük. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezhet.